Personvernregler

1. Introduksjon

1.1 Vi er forpliktet til å ivareta personvernet til våre besøkende og tjenestebrukere.1.2 Denne policyen gjelder der vi opptrer som behandlingsansvarlig med hensyn til personopplysningene til våre besøkende og tjenestebrukere; med andre ord der vi bestemmer formål og midler for behandlingen av personopplysningene.1.3 Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt. I den grad disse informasjonskapslene ikke er strengt nødvendige for levering av nettstedet vårt og tjenestene våre, vil vi be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler når du først besøker nettstedet vårt.

1.4 Vi bruker tredjepartsannonser for å støtte nettstedet vårt. Noen av disse annonsørene kan bli servert fra tredjepartsannonsøren vår. Du kan se deres personvernregler og cookie policy her.Du kan administrere informasjonskapslene dine her .1.5 I denne policyen refererer ‘vi’, ‘oss’ og ‘vår’ til Network N Limited. For mer informasjon om oss, se avsnitt 13.

2. Kreditt

2.1 Dette dokumentet ble opprettet ved hjelp av en mal fra Docular (https://docular.net).3. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

3.1 I denne delen 3 har vi beskrevet:

(a) de generelle kategoriene av personopplysninger som vi kan behandle;

(b) når det gjelder personopplysninger som vi ikke har fått direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;

(c) formålene vi kan behandle personopplysninger til; og

(d) de juridiske grunnlagene for behandlingen.

3.2 Vi kan behandle data om din bruk av nettstedet og tjenestene våre (‘bruksdata‘). Bruksdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske beliggenhet, nettlesertype og versjon, operativsystem, henvisningskilde, lengde på besøk, sidevisninger og nettstedsnavigasjonsstier, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din. Kilden til bruksdataene er vårt analysesporingssystem. Disse bruksdataene kan behandles for å analysere bruken av nettstedet og tjenestene. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er samtykke til våre legitime interesser, nemlig å overvåke og forbedre nettstedet og tjenestene våre.

3.3 Vi kan behandle kontodataene dine (‘kontodata‘). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse. Kilden til kontodataene er enten direkte fra deg eller via Disqus-kontoen din, men bare med din eksplisitte tillatelse. Kontodataene kan behandles med det formål å betjene nettstedet vårt, tilby tjenestene våre, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, opprettholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten.

3.4 Vi kan behandle informasjonen din som er inkludert i din personlige profil på nettstedet vårt (‘profildata‘). Profildataene kan inneholde navn, e-postadresse, profilbilder, fødselsdato, interesser og hobbyer. Profildataene kan behandles for å muliggjøre og overvåke din bruk av nettstedet vårt og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten.

3.5 Vi kan behandle personopplysningene dine som blir gitt i løpet av bruken av tjenestene våre (‘tjenestedata‘). Tjenestedataene kan omfatte tidspunkt, frekvens og mønster for tjenestebruk. Kilden til tjenestedataene er deg. Tjenesteopplysningene kan behandles med det formål å betjene nettstedet vårt, tilby tjenestene våre, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, opprettholde sikkerhetskopier av databasene våre og kommunisere med deg. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten.

3.6 Vi kan behandle informasjon du legger ut for publisering på nettstedet vårt eller gjennom våre tjenester (‘publikasjonsdata‘). Publiseringsdataene kan behandles for å muliggjøre slik publisering og administrering av nettstedet og tjenestene våre. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten.

3.7 Vi kan behandle informasjon du gir oss for å abonnere på e-postvarsler og / eller nyhetsbrev (‘varslingsdata‘). Varslingsdataene kan behandles for å sende deg relevante varsler og / eller nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er gjennomføring av en kontrakt mellom deg og oss og / eller å ta skritt, på din forespørsel, for å inngå en slik kontrakt.

3.8 Vi kan behandle informasjon i eller relatert til all kommunikasjon du sender til oss (‘korrespondansedata‘). Korrespondansedataene kan omfatte kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Nettstedet vårt vil generere metadata knyttet til kommunikasjon som er laget ved hjelp av kontaktskjemaene til nettstedet. Korrespondansedataene kan behandles for å kommunisere med deg og føre journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet vårt og virksomheten og kommunikasjonen med brukerne.

3.9 I tillegg til de spesifikke formålene vi kan behandle personopplysningene dine for som beskrevet i denne seksjonen 3, kan vi også behandle personopplysningene dine der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller i for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.

3.10 Ikke gi noen annen persons personlige data til oss, med mindre vi ber deg om å gjøre det.

4. Gi dine personlige data til andre

4.1 Vi kan utlevere personopplysningene dine til ethvert medlem av vår gruppe av selskaper (dette betyr våre datterselskaper, vårt ultimate holdingselskap og alle dets datterselskaper) i den grad det er rimelig nødvendig for formålet og på de juridiske grunnlagene som er beskrevet i denne policyen.

4.2 Vi kan utlevere dine personlige data til våre forsikringsselskaper og / eller profesjonelle rådgivere i den grad det er rimelig nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer, innhente profesjonell rådgivning, eller etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i retten saksbehandling eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

4.3 Vi kan utlevere e-postadresser til MailChimp i den grad det er rimelig nødvendig for å sende deg vårt nyhetsbrev, hvis du har bedt om det (du kan når som helst informere oss hvis du ikke lenger trenger nyhetsbrevet).

4.4 Vi kan utlevere dine henvendelsesdata til en eller flere av de valgte tredjepartsleverandørene av varer og tjenester som er identifisert på nettstedet vårt, for å gjøre det mulig for dem å kontakte deg slik at de kan tilby, markedsføre og selge til deg relevante varer og / eller tjenester. Hver slik tredjepart vil fungere som behandlingsansvarlig eller databehandler i forhold til henvendelsesdataene vi leverer til den; og når du kontakter deg, vil hver slik tredjepart levere deg en kopi av sin egen personvernpolicy, som vil styre tredjepartens bruk av dine personlige data.

4.5 I tillegg til de spesifikke utleveringene av personopplysninger som er beskrevet i denne seksjon 4, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen naturlig person. Vi kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav, enten det er i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre.

5. Internasjonal overføring av dine personopplysninger

5.1 I denne seksjonen 5 gir vi informasjon om omstendighetene der personopplysningene dine kan overføres til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

5.2 Hostingfasilitetene for nettstedet vårt ligger i USA, Europa og Storbritannia. EU-kommisjonen har tatt en 'tilstrekkelig beslutning' med hensyn til personvernloven i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig EU-USA. Privacy Shield Framework.

5.3 Postdatabaser er lokalisert i USA og Australia. EU-kommisjonen har tatt en 'tilstrekkelig beslutning' med hensyn til personvernloven i hvert av disse landene. Overføringer til hvert av disse landene vil bli beskyttet av passende garantier, nemlig EU-USA. Privacy Shield og Swiss-U.S. Privacy Shield.

5.4 Du erkjenner at personlige data som du sender inn for publisering via nettstedet vårt eller tjenestene våre, kan være tilgjengelige via internett over hele verden. Vi kan ikke forhindre andre (eller misbruk) av slike personopplysninger.

6. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

6.1 Denne seksjonen 6 inneholder retningslinjer og prosedyrer for lagring av data, som er utformet for å sikre at vi overholder våre juridiske forpliktelser i forbindelse med lagring og sletting av personopplysninger.

6.2 Personopplysninger som vi behandler for noe formål eller formål, skal ikke oppbevares lenger enn det som er nødvendig for det formålet eller disse formålene.

6.3 Vi oppbevarer og sletter dine personlige data som følger:

(a) Profildata som inneholder personopplysninger vil bli lagret i to år etter den siste påloggingen din. Hvis du ikke har logget på i over to år, vil du få beskjed om dette. Hvis vi ikke har mottatt varsel innen 30 dager etter at du har tenkt å bruke kontoen din, vil vi slette profildataene dine og varsle deg om denne slettingen.

(b) Informasjon om informasjonskapsler blir lagret i ikke lenger enn 30 dager.

6.4 Uansett de andre bestemmelsene i denne seksjonen 6, kan vi lagre dine personlige data der slik oppbevaring er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en annen fysisk person.

7. Endringer

7.1 Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på nettstedet vårt.

7.2 Du bør sjekke denne siden innimellom for å sikre at du er fornøyd med eventuelle endringer i denne policyen.

7.3 Vi kan varsle deg om endringer i denne policyen via e-post eller via det private meldingssystemet på nettstedet vårt.

8. Dine rettigheter

8.1 I denne seksjonen 8 har vi oppsummert rettighetene du har i henhold til databeskyttelsesloven. Noen av rettighetene er kompliserte, og ikke alle detaljene er inkludert i våre sammendrag. Følgelig bør du lese de relevante lovene og veiledningen fra reguleringsmyndighetene for en fullstendig forklaring på disse rettighetene.

8.2 Dine viktigste rettigheter i henhold til databeskyttelsesloven er:

(a) rett til innsyn

(b) retten til utbedring

(c) retten til sletting

(d) retten til å begrense behandlingen

(e) retten til å motsette seg behandlingen

(f) retten til dataportabilitet

(g) retten til å klage til en tilsynsmyndighet

(h) retten til å trekke tilbake samtykke.

8.3 Du har rett til bekreftelse på om vi behandler personopplysningene dine, og hvor vi gjør, tilgang til personopplysningene, sammen med viss tilleggsinformasjon. Denne tilleggsinformasjonen inkluderer detaljer om formålet med behandlingen, hvilke kategorier personopplysninger det gjelder og mottakerne av personopplysningene. Å gi andres rettigheter og friheter ikke påvirkes, vi vil gi deg en kopi av dine personlige data. Den første kopien vil bli gitt gratis, men ekstra kopier kan være underlagt et rimelig gebyr. Tilveiebringelse av slik informasjon vil være underlagt:

(a) den første kopien vil bli gitt gratis, men ytterligere kopier vil bli underlagt et administrasjonsgebyr på GBP 10; og

(b) levering av passende bevis på identiteten din (for dette formålet vil vi vanligvis godta en kopi av passet ditt sertifisert av en advokat eller bank pluss en original kopi av en regning som viser din nåværende adresse).

8.4 Du har rett til å få korrigert eventuelle unøyaktige personopplysninger om deg, og med tanke på formålene med behandlingen, å få fullført eventuelle ufullstendige personopplysninger om deg.

8.5 Under noen omstendigheter har du rett til sletting av dine personlige data uten unødig forsinkelse. Disse omstendighetene inkluderer: personopplysningene er ikke lenger nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for; du trekker tilbake samtykke til samtykkebasert behandling; du motsetter deg behandlingen under visse regler i gjeldende databeskyttelseslov; behandlingen er for direkte markedsføringsformål; og personopplysningene er ulovlig behandlet. Det er imidlertid unntak fra retten til sletting. De generelle unntakene inkluderer hvor behandling er nødvendig: for å utøve retten til ytringsfrihet og informasjon; for overholdelse av en juridisk forpliktelse; eller for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

8.6 Under noen omstendigheter har du rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Disse omstendighetene er: du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene; behandling er ulovlig, men du er imot sletting; vi trenger ikke lenger personopplysningene i forbindelse med behandlingen vår, men du trenger personopplysninger for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; og du har motsatt deg behandlingen, i påvente av bekreftelsen av den innsigelsen. Der behandlingen er begrenset på dette grunnlaget, kan vi fortsette å lagre dine personlige data. Imidlertid vil vi bare ellers behandle det: med ditt samtykke; for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav; for å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person; eller av grunner av viktig offentlig interesse.

8.7 Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger på grunnlag knyttet til din spesielle situasjon, men bare i den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen er at behandlingen er nødvendig for: utførelsen av en oppgave utført i offentlig interesse eller i utøvelse av offisiell myndighet gitt oss; eller formålene med de legitime interessene som vi eller en tredjepart forfølger. Hvis du gjør en slik innvending, vil vi slutte å behandle personopplysningene med mindre vi kan demonstrere tvingende legitime grunner for behandlingen som overstyrer dine interesser, rettigheter og friheter, eller behandlingen er for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

8.8 Du har rett til å motsette oss behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål (inkludert profilering for direkte markedsføringsformål). Hvis du gjør en slik innvending, slutter vi å behandle personopplysningene dine for dette formålet.

8.9 Hvis du mener at behandlingen av dine personlige opplysninger er i strid med databeskyttelsesloven, har du en juridisk rett til å klage til en tilsynsmyndighet som er ansvarlig for databeskyttelse. Du kan gjøre det i EU-landet der du har sitt vanlige opphold, arbeidsstedet ditt eller stedet for den påståtte overtredelsen.

8.10 I den grad det juridiske grunnlaget for vår behandling av din personlige informasjon er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. Tilbaketrekking vil ikke påvirke lovligheten av behandlingen før uttaket.

8.11 Du kan utøve noen av dine rettigheter i forhold til dine personlige data ved å kontakte oss ved hjelp av detaljene beskrevet i avsnitt 13.

9. Om informasjonskapsler

9.1 En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes av en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.

9.2 Informasjonskapsler kan være enten 'vedvarende' informasjonskapsler eller 'økt' informasjonskapsler: en vedvarende informasjonskapsel lagres av en nettleser og vil forbli gyldig til den angitte utløpsdatoen, med mindre den er slettet av brukeren før utløpsdatoen; en økt-informasjonskapsel, derimot, vil utløpe på slutten av brukerøkten, når nettleseren er lukket.

9.3 Informasjonskapsler inneholder vanligvis ingen informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personlig informasjon som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler.

10. Cookies som vi bruker

10.1 Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:

(a) autentisering - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt

(b) status - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å avgjøre om du er logget inn på nettstedet vårt

(c) sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som et element i sikkerhetstiltakene som brukes til å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre falske bruken av påloggingsinformasjon, og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt

(d) annonsering - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å vise annonser som vil være relevante for deg (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: Google AdSense, Google AdExchange, Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn, Teads, Skimlinks, Monetizer 101)

(e) analyse - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet og tjenestene våre (informasjonskapsler som brukes til dette formålet er: Google Analytics, ComScore, Google Tag Manager, Crazy Egg, Facebook Audience, Google Analytics Audience)

(f) samtykke til informasjonskapsler - vi bruker informasjonskapsler for å lagre dine preferanser i forhold til bruk av informasjonskapsler mer generelt.

11. Informasjonskapsler brukt av tjenesteleverandørene våre

11.1 Våre tjenesteleverandører bruker informasjonskapsler, og disse informasjonskapslene kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.

11.2 Vi bruker Google Analytics og Comscore for å analysere bruken av nettstedet vårt. Google Analytics og Comscore samler informasjon om bruk av nettsteder ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen samlet om vårt nettsted brukes til å lage rapporter om bruken av nettstedet vårt. Googles personvernregler er tilgjengelig på: https://policies.google.com/privacy. Comscores personvernregler er tilgjengelig på https://www.comscore.com/About-comScore/Privacy-Policy.

11.3 Vi publiserer Google AdSense interessebaserte annonser på nettstedet vårt. Disse er skreddersydd av Google for å gjenspeile interessene dine. For å bestemme dine interesser, vil Google spore din oppførsel på nettstedet vårt og på andre nettsteder på nettet ved hjelp av informasjonskapsler. Du kan se, slette eller legge til interessekategorier tilknyttet nettleseren din ved å gå til: https://adssettings.google.com. Du kan også velge bort AdSense-partnernettverkets informasjonskapsel ved hjelp av disse innstillingene eller ved å bruke Network Advertising Initiatives mekanisme for å velge bort informasjonskapsler på: http://optout.networkadvertising.org. Imidlertid bruker disse fravalgsmekanismene informasjonskapsler, og hvis du fjerner informasjonskapslene fra nettleseren din, opphører du ikke dette. For å sikre at en opt-out opprettholdes med hensyn til en bestemt nettleser, kan det være lurt å vurdere å bruke Googles nettlesertillegg som er tilgjengelige på: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11.4 Vi bruker Avocet, OpenX, PulsePoint, Sovrn og Google Audiences til å utføre retargeting og Header Bidding. Denne tjenesten bruker informasjonskapsler for å målrette annonser og målrette annonser basert på dine interesser. Du kan se personvernreglene til disse tjenesteleverandørene på http://avocet.io/privacy-policy, https://www.openx.com/legal/privacy-policy/, https://www.pulsepoint.com/ personvernpolicy.html, https://www.sovrn.com/privacy-policy/ og https://www.google.com/policies/privacy/

12. Administrere informasjonskapsler

12.1 De fleste nettlesere lar deg nekte å godta informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for å gjøre det varierer fra nettleser til nettleser, og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via disse koblingene:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=no (Chrome)

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox)

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera)

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer)

(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari)

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

12.2 Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten til mange nettsteder.

12.3 Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

13. Våre detaljer

13.1 Dette nettstedet eies og drives av Network N Limited.

13.2 Vi er registrert i England og Wales under registreringsnummer 08063183, og vårt hovedkontor er på Circus Mews House, Circus Mews, Bath, England, BA1 2PW.

13.3 Vår hovedvirksomhet er Circus Mews House, Circus Mews, Bath, England, BA1 2PW.

13.4 Du kan kontakte oss:

(a) per post, ved hjelp av postadressen som er oppgitt ovenfor;

(b) via e-post, ved hjelp av denne e-postadressen [e-postbeskyttet]